tel.: 723 159 531

ELEKTROREVIZE - Petr Ouřecký


Provádíme elektro revize, instalace, servis, rekonstrukce a technickou správu komerčních objektů i bytových domů včetně údržby po celé ČR i na Slovensku. Dále revize NO, přenosných spotřebičů a nářadí, hlídání termínů a záznam změn.

O nás pro Vás

Provádíme tedy REVIZE a SERVIS ELEKTRO, případně TECHNICKOU SPRÁVU NEMOVITOSTÍ pro komerční i bytové celky a obchodní společnosti.

 Tyto práce provádíme po celé ČR (máme uznanou kvalifikaci v oboru revize elektro i na Slovensku), a smluvně se můžeme zavázat k provádění a správě všech elektro revizí elektroinstalace, NO, přenosných spotřebičů a nářadí dle platných technických norem a požárních předpisů a relevantních legislativních požadavků, dodržování termínů, záznam změn, vedení evidence, odstraňování závad a podobně.

Jinak není problém se dohodnout na jakékoliv formě a náplni spolupráce dle Vašich požadavků, například nějaký servis, opravy, nové instalace nebo rekonstrukce el. Instalací a zařízení.

Nemáme žádnou nadbytečnou režii, ceny jsou proto velice zajímavé navíc by zahrnovaly i náklady na dopravu a odstranění drobných závad aby se v revizích vůbec neobjevily, pracujeme rychle a spolehlivě.

Smluvně se tedy zavážeme k řešení této povinnosti a ve vztahu k úřadům budeme za toto zodpovědní a Vy budete moci svůj čas a energii jistě využít efektivněji.